Colecţia de carte veche, rară şi bibliofilă

Colecţia de carte veche, rară şi bibliofilă existentă la Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov conţine peste 800 de volume din domeniul silviculturii. Cărţile, care abordează subiecte specifice, cum sunt: botanică, exploatări forestiere, economie forestieră, legislaţie forestieră, industria lemnului, construcţii din lemn  ş.a., sunt cuprinse în OPAC şi în Catalogul online de carte veche. Tipărite în perioada 1801-1931, pe teritoriul ţării noastre la Bucureşti, Craiova sau Caracal, ori în importante centre tipografice din străinătate (Viena, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, Paris, Nancy, Budapesta ş.a.), unele din aceste cărţi au apărut la edituri de prestigiu, care şi astăzi îşi continuă activitatea, dintre care amintim Verlag von Eugen Ulmer (Stuttgart), Verlag von Paul Parey (Berlin), Verlag von Julius Springer (Berlin), J.D. Sauerländer’s Verlag (Frankfurt am Main). Din punct de vedere al paletei lingvistice în care au fost tipărite, fondul deţine publicaţii în limba germană, franceză, maghiară, latină şi română, cu alfabet latin sau gotic. În ceea ce priveşte tipologia documentară se regăsesc în acest fond cărţi cu carcater tehnic şi ştiinţific, manuale, tratate, lucrări de referinţă (enciclopedii, dicţionare), aşadar publicaţii destinate atât cercetării cât şi activităţii didactice.

 

Manualulu de botanica silvica: in usulu eleviloru de la scola de  silvicultura si pentru forestieri  practici  (Bucuresci, 1861)

B.11156

Beytrag zur bewirtschaftung buchener holzwaldungen (Gottingen,  1801)

B.19938

Lehrbuch fur Forster und die es Werden Wollen(Wien,1809)

II.20172

Memoire sur l'alternance des essences forestieres, presente a l'Academie des Sciences (Paris 1840)

B.12443