Colecţia botanică de plante

 

Începuturile constituirii colecţiei botanice de plante superioare şi inferioare a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, denumită şi Herbar ştiinţific, se situează cu peste 60 de ani în urmă, şi anume în perioada 1948-1954, când colile cu plante presate care existau în herbarul aparţinând colecţiilor Muzeului Săsesc au fost aduse aici. Acest vast şi preţios material necesita o organizare specifică, ceea ce s-a şi realizat în intervalul de timp 1953-1954, când a fost sistematizat alfabetic după denumirea ştiinţifică a plantelor. În componenţa acestei colecţii intră material vegetal herborizat, colectat din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi până în prezent. Aria geografică de colectare a fost preponderent teritoriul ţării noastre, dar există şi file cu plante colectate din areale din  străinătate, cum este de pildă Olanda.

Herbarul include peste 70.000 de coli cu plante presate, aflate în diferite stadii de dezvoltare, începând cu stadiul de înmugurire. Sunt reprezentate în colecţie aproape toate speciile de plante superioare din ţară, precum şi multe specii de plante inferioare. Valoarea ştiinţifică a acesteia constă atât în faptul că există coli de herbar cu specii rare sau colectate din zone de unde speciile respective au dispărut, cât şi în aceea că au fost adunate de botanişti cu renume. Dintre aceştia îi amintim pe Julius Römer, D. Tătăranu, I. Macarie, H. Heltman, D. Parascan, M. Danciu, P. Ularu, E. Lungulescu ş.a. Primul dintre ei, Julius Römer(1848-1926), dar nu numai, a participat la constituirea acestei colecţii donând propriul herbar. Filele donate de el expun plante colectate cu peste 125 de ani în urmă, aşa cum este de pildă o Daphnae cneorum, datată 10 mai 1883. Eticheta acestei coli conţine semnătura autografă a marelui botanist. Julius Römer a fost profesor la Braşov şi rămâne unul dintre cei mai temeinici cercetători ai florei Ţării Bârsei (zonele Ciucaş, Postăvarul, Stejăriş, Hărman).

 

Figura 1. „Daphne cneorum”, plantă recoltată la 1883 de către J. Römer (colecţia de plante) 

 

  

 

Figura 2.  „Salix pentandra” (salcie), recoltată în 1954 (colecţia de material dendrologic)

În ceea ce priveşte metoda de conservare a plantelor existente în Herbarul ştiinţific, ele au fost preparate prin procedeul tipic de uscare prin presare şi apoi lipire pe coli de carton depuse în mape care se păstrează în dulapuri de lemn protejate cu sticlă. Criteriul de ordonare a acestor mape a rămas cel alfabetic. Datorită faptului că metodele de prezervare au fost adecvate materialul vegetal se prezintă până azi într-o bună stare de conservare. Herbarul ştiinţific, aşa cum îi spune şi numele, este destinat în prezent cercetării ştiinţifice, el constituind o bogată şi variată resursă pentru specialiştii din domeniul botanicii sistematice.