Contact

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultura şi Exploitări Forestiere

Str. Şirul Beethoven, nr. 1, 500123 Braşov, Romania (corpul "S")

tel/fax: 0268 41 86 00/0268 47 57 05

Decan: Prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN -  

                       e-mail: abrudan@unitbv.ro

 

Biblioteca Universităţii Transilvania din Brasov

       Str. Iuliu Maniu, nr. 41A, 500091, Brasov, Romania

tel/fax: 0268 47 60 50/ 0268 47 60 51

e-mail: biblioteca@unitbv.ro

Director: Prof.dr.ing. Elena HELEREA

                              e-mail:  helerea@unitbv.ro