Colecţia de material dendrologic

 

Colecţia de material dendrologic a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost iniţiată în anul 1948, dar îmbogăţirea ei se continuă până astăzi. Această colecţie se împarte în două secţiuni, şi anume secţiunea didactică şi secţiunea ştiinţifică, cea dintâi constituind material didactic pentru cursurile la disciplinele Dendrologie şi Împăduriri predate în facultate, iar cea de-a doua fiind dedicată studiilor efectuate de cecetătorii din domeniu. Ambele secţiuni conţin material ierborizat, frunze, fructe şi seminţe de specii lemnoase, eşantioane de ritidom şi lemn, precum şi planşe cu material ierborizat, autohtone şi alohtone, cultivate în fondul forestier al României, precum şi taxoni de interes ornamental. Secţiunea didactică este constituită din material ierborizat pentru 223 de specii, expuse în circa 4500 de coli, dar şi fructe şi/sau seminţe pentru aproximativ 200 de specii. Colecţia ştiinţifică este mult mai extinsă, ea conţinând material ierborizat reprezentativ pentru 486 de specii lemnoase, recoltate începând din 1948. La acestea se adaugă fructele, conurile şi/sau seminţele a 326 de specii forestiere din ţară şi de peste hotare, care au început să fie strânse într-o colecţie încă din 1952, această acţiune continuând şi în prezent. Materialele au fost identificate, recoltate şi determinate de cadre didactice care au activat la disciplinele Dendrologie şi Împăduriri. Şi-au adus aportul nume de prestigiu ca: Alexandru Săvulescu, Victor Stănescu, Veturia Furnică, Horaţiu Furnică, Aurel Negruţiu, Ioan Damian, Filofteia Negruţiu ş.a. Între piesele  importante se află şi colecţia de eşantioane de lemn provenite de la arbori exotici, recoltate de profesorul Dumitru Târziu în timpul stagiului de cercetare efectuat în Zair. De asemenea, speciile de arbori foarte vechi sunt reprezentate în această colecţie, un exemplu de astfel de specie fiind ginkgo biloba.

Pentru conservarea tuturor tipurilor de exponate (eşantiane de ritidom şi lemn, frunze, fructe, conuri,seminţe) s-a aplicat aceeaşi procedură, şi anume uscarea. Scoarţele de arbori sunt prezervate fie ca atare, fie în suporturi speciale de mici dimensiuni din lemn şi sticlă expuse pe perete. Seminţele, conurile şi fructele sunt păstrate în vitrine de lemn protejate cu sticlă sau în recipiente speciale din sticlă, aşezate în vitrine. Nefiind necesare condiţii speciale de prezervare, şi această colecţie se află într-o stare bună de conservare. În ceea ce priveşte documentele de evidenţă, acestea există doar pentru subcolecţia de seminţe, fructe şi conuri, fiind înregistrate în catalog 326 de specii componente.