Colecție digitizată - Revista pădurilor
 

Scurt istoric

Revista pădurilor este cel mai vechi şi prestigios periodic românesc din domeniul silviculturii şi una dintre publicaţiile cu cea mai îndelungată şi regulată apariţie pe plan internaţional. Publicarea revistei a început în anul 1881, fiind de scurtă durată (doar până în 1882) şi avându-l ca editor şi susţinător financiar pe silvicultorul P. S. Antonescu Remuşi. Patru ani mai târziu, în 1886, avea să-şi reia apariţia, de data aceasta sub egida Societăţii „Progresul silvic”, societate constituită în urma „întrunirei mai multor silvicultori şi amici ai silviculturei naţionale”. Titlul complet era Revista pădurilor: Organ al Societăţei „Progresul silvic”.

Din anul 1886, Revista pădurilor a avut o apariţie neîntreruptă până în anii primului război mondial când, pentru o perioadă de doi ani (1917 – 1918) a încetat să mai fie tipărită.

Articolele publicate de-a lungul timpului, elaborate în urma unor temeinice documentări, au încercat să surprindă aspecte legate de: cultura, amenajarea, protecţia, exploatarea şi administrarea pădurilor, dendrometrie, amelioraţii silvice, politica de împădurire, economie forestieră, comercializarea lemnului, politică forestieră, legislaţie silvică, învăţământ cu profil silvic de nivel mediu şi superior din ţară şi străinătate, formarea şi misiunea personalului silvic, literatură de specialitate apărută la noi sau în străinătate, ecologie, manifestari ştiinţifice, terminologie, precum şi aspecte ale interferenţelor silviculturii cu domenii cum sunt industria lemnului, geobotanica, meteorologia, fenologia, agricultura, hidrologia, piscicultura, păşunatul, cinegetica.

Pe parcursul existenţei sale, această publicaţie s-a confruntat cu perioade dificile. La începutul instalării comunismului, Societatea „Progresul silvic” a fost desfiinţată, publicarea revistei fiind preluată de către stat. Cu timpul însă, şi-a recăpătat statutul de revistă cu caracter tehnico-ştiinţific, citările ei în publicaţii cu specific silvic din străinatate (Forestry Abstracts, Forstliche Umschau) constituind o dovadă în acest sens.

De la începutul anilor 1990 până astăzi apariţia Revistei pădurilor se datorează Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi reînfiinţatei Societăţi „Progresul silvic”. În prezent, revista beneficiază de un website propriu, la adresa www.revistapadurilor.com, apărând, alături de varianta tiparită (ISSN 1583-7890) şi în variantă online (ISSN 2067-1962).

Revista pădurilor este indexată în baza de date CABI Abstracts (www.cabdirect.org), dar şi în alte baze de date sau cataloage internaţionale precum IndexCopernicus (ID 7538), RePEc, SCIPIO, Google Academic, WorldCat, fapt ce amplifică în mod considerabil vizibilitatea ei pe plan internaţional.

Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov deţine colecţia completă a Revistei pădurilor, începând cu anul 1886 până în 2017. Conform documentelor de evidenţă, revista a ajuns în fondul bibliotecii în anul 1958, prin transfer de la Biblioteca Insitutului Politehnic Bucureşti. Între anii 1955-1962, a continuat să intre în fondul de publicaţiial Bibliotecii, fiind donată de către ASIT, iar în perioada 1963-2005, prin plata unui abonament anual. Începând din 2006 până în prezent Revista pădurilor constituie donaţia către Bibliotecă a colegiului de redacţie al revistei, prin intermediul Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Fişierele pot fi vizualizate descărcând utilitarul DjVu . Acesta permite căutarea după cuvinte sau expresii în documente.

Revista Pădurilor – numerele din 1886-1887 Revista Pădurilor – numerele din 1888 Revista Pădurilor – numerele din 1889 Revista Pădurilor – numerele din 1890 Revista Pădurilor – numerele din 1891 Revista Pădurilor – numerele din 1892 Revista Pădurilor – numerele din 1893 Revista Pădurilor – numerele din 1894 Revista Pădurilor – numerele din 1895 Revista Pădurilor – numerele din 1896 Revista Pădurilor – numerele din 1897 Revista Pădurilor – numerele din 1898 Revista Pădurilor – numerele din 1899 Revista Pădurilor – numerele din 1900 Revista Pădurilor – numerele din 1901 Revista Pădurilor – numerele din 1902 Revista Pădurilor – numerele din 1903 Revista Pădurilor – numerele din 1904 Revista Pădurilor – numerele din 1905 Revista Pădurilor – numerele din 1906 Revista Pădurilor – numerele din 1907 Revista Pădurilor – numerele din 1908 Revista Pădurilor – numerele din 1909 Revista Pădurilor – numerele din 1910 Revista Pădurilor – numerele din 1911 Revista Pădurilor – numerele din 1912 Revista Pădurilor – numerele din 1913 Revista Pădurilor – numerele din 1914 Revista Pădurilor – numerele din 1915 Revista Pădurilor – numerele din 1919 Revista Pădurilor – numerele din 1920 Revista Pădurilor – numerele din 1921 Revista Pădurilor – numerele din 1922 Revista Pădurilor – numerele din 1923 Revista Pădurilor – numerele din 1924 Revista Pădurilor – numerele din 1925 Revista Pădurilor – numerele din 1926 Revista Pădurilor – numerele din 1927 Revista Pădurilor – numerele din 1928 Revista Pădurilor – numerele din 1929 Revista Pădurilor – numerele din 1930 Revista Pădurilor – numerele din 1931 Revista Pădurilor – numerele din 1932 Revista Pădurilor – numerele din 1933 Revista Pădurilor – numerele din 1934 Revista Pădurilor – numerele din 1935 Revista Pădurilor – numerele din 1936 Revista Pădurilor – numerele din 1937 Revista Pădurilor – numerele din 1938 Revista Pădurilor – numerele din 1939 Revista Pădurilor – numerele din 1940 Revista Pădurilor – numerele din 1941 Revista Pădurilor – numerele din 1942 Revista Pădurilor – numerele din 1943 Revista Pădurilor – numerele din 1944 Revista Pădurilor – numerele din 1945 Revista Pădurilor – numerele din 1946 Revista Pădurilor – numerele din 1947 Revista Pădurilor – numerele din 1948 Revista Pădurilor – numerele din 1949 Revista Pădurilor – numerele din 1950 Revista Pădurilor – numerele din 1951 Revista Pădurilor – numerele din 1952 Revista Pădurilor – numerele din 1953 Revista Pădurilor – numerele din 1954 Revista Pădurilor – numerele din 1955 Revista Pădurilor – numerele din 1956 Revista Pădurilor – numerele din 1957 Revista Pădurilor – numerele din 1958 Revista Pădurilor – numerele din 1959 Revista Pădurilor – numerele din 1960 Revista Pădurilor – numerele din 1961 Revista Pădurilor – numerele din 1962 Revista Pădurilor – numerele din 1963 Revista Pădurilor – numerele din 1964 Revista Pădurilor – numerele din 1965 Revista Pădurilor – numerele din 1966 Revista Pădurilor – numerele din 1967 Revista Pădurilor – numerele din 1968 Revista Pădurilor – numerele din 1969 Revista Pădurilor – numerele din 1970 Revista Pădurilor – numerele din 1971 Revista Pădurilor – numerele din 1972 Revista Pădurilor – numerele din 1973 Revista Pădurilor – numerele din 1974 Revista Pădurilor – numerele din 1975 Revista Pădurilor – numerele din 1976 Revista Pădurilor – numerele din 1977 Revista Pădurilor – numerele din 1978 Revista Pădurilor – numerele din 1979 Revista Pădurilor – numerele din 1980 Revista Pădurilor – numerele din 1981 Revista Pădurilor – numerele din 1982 Revista Pădurilor – numerele din 1983 Revista Pădurilor – numerele din 1984 Revista Pădurilor – numerele din 1985 Revista Pădurilor – numerele din 1986 Revista Pădurilor – numerele din 1987 Revista Pădurilor – numerele din 1988 Revista Pădurilor – numerele din 1989 Revista Pădurilor – numerele din 1990 Revista Pădurilor – numerele din 1991 Revista Pădurilor – numerele din 1992 Revista Pădurilor – numerele din 1993 Revista Pădurilor – numerele din 1994 Revista Pădurilor – numerele din 1995 Revista Pădurilor – numerele din 1996 Revista Pădurilor – numerele din 1997 Revista Pădurilor – numerele din 1998 Revista Pădurilor – numerele din 1999 Revista Pădurilor – numerele din 2000 Revista Pădurilor – numerele din 2001 Revista Pădurilor – numerele din 2002 Revista Pădurilor – numerele din 2003 Revista Pădurilor – numerele din 2004 Revista Pădurilor – numerele din 2005 Revista Pădurilor – numerele din 2006 Revista Pădurilor – numerele din 2007 Revista Pădurilor – numerele din 2008 Revista Pădurilor – numerele din 2009 Revista Pădurilor – numerele din 2010 Revista Pădurilor – numerele din 2011 Revista Pădurilor – numerele din 2012 Revista Pădurilor – numerele din 2013 Revista Pădurilor – numerele din 2014 Revista Pădurilor – numerele din 2015 Revista Pădurilor – numerele din 2016 Revista Pădurilor – numerele din 2017