CUPRINS

 

      PREFAȚĂ..........................................................................................................................................3

      ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND MODELAREA CU

      ELEMENTE FINITE UTILIZÂND SOFT-UL CATIA.....................................................................11

1.   Analiza statică a unUI ARC ELICOIDAL

      CILINDRIC DE COMPRESIUNE..................................................................................................33

      1.1. Descrierea aplicației................................................................................................................33

1.2. Preprocesarea modelului de analiză........................................................................................33

      1.2.1. Modelarea geometrică.....................................................................................................33

      1.2.2. Modelarea materialului.....................................................................................................37

            1.2.3. Modelarea cu elemente finite...........................................................................................37

            1.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................37

            1.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................38

1.3. Verificarea modelului................................................................................................................38

1.4. Rezolvarea modelului...............................................................................................................39

1.5. Postprocesarea rezultatelor.....................................................................................................39

      1.6. Concluzii...................................................................................................................................40

2.   ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 1D.

      Analiza statică a unUI ARC SPIRAL PLAN.................................................................41

      2.1. Descrierea aplicației....................................................................................................................41

2.2. Preprocesarea modelului de analiză...........................................................................................42

      2.2.1. Modelarea geometrică........................................................................................................42

      2.2.2. Modelarea materialului.......................................................................................................42

            2.2.3. Modelarea cu elemente finite............................................................................................43

            2.2.4. Modelarea constrângerilor................................................................................................43

            2.2.5. Modelarea încărcărilor......................................................................................................43

2.3. Verificarea modelului.................................................................................................................44

2.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................44

2.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................45

      2.6. Concluzii....................................................................................................................................46

3.   ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 1D.

      Analiza statică a unEI STRUCTURI DE TIP SUPORT..............................................47

      3.1. Descrierea aplicației..................................................................................................................47

3.2. Preprocesarea modelului de analiză..........................................................................................48

      3.2.1. Modelarea geometrică.......................................................................................................48

      3.2.2. Modelarea materialului......................................................................................................48

            3.2.3. Modelarea cu elemente finite...........................................................................................48

            3.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................49

            3.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................49

3.3. Verificarea modelului................................................................................................................50

3.4. Rezolvarea modelului...............................................................................................................50

3.5. Postprocesarea rezultatelor.....................................................................................................51

      3.6. Concluzii...................................................................................................................................51

4.   ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 2D.

      Analiza statică a unUI ARC MONOLAMELAR..........................................................53

      4.1. Descrierea aplicației..................................................................................................................53

4.2. Preprocesarea modelului de analiză.........................................................................................53

      4.2.1. Modelarea geometrică......................................................................................................53

      4.2.2. Modelarea materialului......................................................................................................54

            4.2.3. Modelarea cu elemente finite............................................................................................54

            4.2.4. Modelarea constrângerilor................................................................................................55

            4.2.5. Modelarea încărcărilor.......................................................................................................55

4.3. Verificarea modelului..................................................................................................................55

4.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................55

4.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................56

      4.6. Concluzii....................................................................................................................................56

5.   ANALIZA STATICĂ A DOMENIILOR 2D.

      Analiza statică a ELEMENTELOR DE TIP PLACĂ SPAȚIALĂ...............................57

      5.1. Descrierea aplicației.................................................................................................................57

5.2. Preprocesarea modelului de analiză........................................................................................57

      5.2.1. Modelarea geometrică.....................................................................................................57

      5.2.2. Modelarea materialului.....................................................................................................58

            5.2.3. Modelarea cu elemente finite...........................................................................................58

            5.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................59

            5.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................59

5.3. Verificarea modelului................................................................................................................59

5.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................59

5.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................60

      5.6. Concluzii....................................................................................................................................61

6.   Analiza statică a unUI ELEMENT DE TIP COLOANĂ.............................................63

      6.1. Descrierea aplicației.................................................................................................................63

6.2. Preprocesarea modelului de analiză........................................................................................64

      6.2.1. Modelarea geometrică.....................................................................................................64

      6.2.2. Modelarea materialului....................................................................................................65

            6.2.3. Modelarea cu elemente finite..........................................................................................65

            6.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................66

            6.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................66

6.3. Verificarea modelului................................................................................................................67

6.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................67

6.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................67

      6.6. Concluzii....................................................................................................................................68

7.   Analiza statică a unei structuri de tip panou................................................69

      7.1. Descrierea aplicației.................................................................................................................69

7.2. Preprocesarea modelului de analiză.......................................................................................70

      7.2.1. Modelarea geometrică.....................................................................................................70

      7.2.2. Modelarea materialului.....................................................................................................73

            7.2.3. Modelarea cu elemente finite...........................................................................................74

            7.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................74

            7.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................75

7.3. Verificarea modelului................................................................................................................76

7.4. Rezolvarea modelului.............................................................................................................. 76

7.5. Postprocesarea rezultatelor.....................................................................................................77

      7.6. Concluzii...................................................................................................................................78

8.   Analiza statică a unui mecanism MOTOR

      PISTON – biel㠖 manivelă.................................................................................................79

      8.1. Descrierea aplicației...................................................................................................................79

8.2. Preprocesarea modelului de analiză..........................................................................................79

      8.2.1. Modelarea geometrică.......................................................................................................79

      8.2.2. Modelarea materialului......................................................................................................85

            8.2.3. Modelarea cu elemente finite............................................................................................85

            8.2.4. Modelarea constrângerilor................................................................................................86

            8.2.5. Modelarea încărcărilor......................................................................................................86

8.3. Verificarea modelului..................................................................................................................86

8.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................88

8.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................88

      8.6. Concluzii....................................................................................................................................88

9.   ANALIZA STATICĂ A UNUI CUPLAJ ELASTIC

      CU ELEMENT ELASTIC NEMETALIC...................................................................................91

      9.1. Descrierea aplicației..................................................................................................................91

9.2. Preprocesarea modelului de analiză..........................................................................................92

      9.2.1. Modelarea geometrică.....................................................................................................92

      9.2.2. Modelarea materialului....................................................................................................95

            9.2.3. Modelarea cu elemente finite...........................................................................................96

            9.2.4. Modelarea constrângerilor...............................................................................................96

            9.2.5. Modelarea încărcărilor.....................................................................................................97

9.3. Verificarea modelului................................................................................................................97

9.4. Rezolvarea modelului................................................................................................................98

9.5. Postprocesarea rezultatelor......................................................................................................98

      9.6. Concluzii....................................................................................................................................98

10. Analiza statică a MECANISMULUI DE

      RIDICAT TIP CRIC CU PÂRGHII...........................................................................................101

      10.1. Descrierea aplicației..............................................................................................................101

10.2. Preprocesarea modelului de analiză......................................................................................102

      10.2.1. Modelarea geometrică.................................................................................................102

      10.2.2. Modelarea materialului................................................................................................108

            10.2.3. Modelarea cu elemente finite.......................................................................................109

            10.2.4. Modelarea constrângerilor...........................................................................................109

            10.2.5. Modelarea încărcărilor.................................................................................................110

10.3. Verificarea modelului............................................................................................................110

10.4. Rezolvarea modelului............................................................................................................112

10.5. Postprocesarea rezultatelor....................................................................................................112

      10.6. Concluzii................................................................................................................................112

11. ANALIZA MODURILOR și frecvențelor PROPRII DE VIBRAȚIE

      ALE UNUI MECANISM DE ORIENTARE TIP PLATFORMĂ STEWART......................115

      11.1. Descrierea aplicației..............................................................................................................115

11.2. Preprocesarea modelului de analiză......................................................................................116

      11.2.1. Modelarea geometrică.................................................................................................116

      11.2.2. Modelarea materialului................................................................................................119

            11.2.3. Modelarea cu elemente finite.......................................................................................119

            11.2.4. Modelarea constrângerilor...........................................................................................120

11.3. Verificarea modelului............................................................................................................120

11.4. Rezolvarea modelului............................................................................................................120

11.5. Postprocesarea rezultatelor....................................................................................................120

      11.6. Concluzii................................................................................................................................122

12. ANALIZA MODURILOR ȘI FRECVENȚELOR PROPRII

      DE VIBRAȚIE ALE UNEI STRUCTURI DE TIP HALĂ......................................................123

      12.1. Descrierea aplicației..............................................................................................................123

12.2. Preprocesarea modelului de analiză......................................................................................124

      12.2.1. Modelarea geometrică...................................................................................................124

      12.2.2. Modelarea materialului..................................................................................................128

            12.2.3. Modelarea cu elemente finite.......................................................................................128

            12.2.4. Modelarea constrângerilor............................................................................................129

12.3. Verificarea modelului.............................................................................................................130

12.4. Rezolvarea modelului............................................................................................................130

12.5. Postprocesarea rezultatelor....................................................................................................130

      12.6. Concluzii................................................................................................................................134

13. Analiza statică a STRUCTURILOR DE TIP

      REZERVOR SOLICITATE TERMIC......................................................................................135

      13.1. Descrierea aplicației..............................................................................................................135

13.2. Preprocesarea modelului de analiză.....................................................................................135

      13.2.1. Modelarea geometrică..................................................................................................135

      13.2.2. Modelarea materialului..................................................................................................142

            13.2.3. Modelarea cu elemente finite........................................................................................142

            13.2.4. Modelarea constrângerilor............................................................................................143

            13.2.5. Modelarea încărcărilor..................................................................................................143

13.3. Verificarea modelului..............................................................................................................143

13.4. Rezolvarea modelului............................................................................................................144

13.5. Postprocesarea rezultatelor..................................................................................................144

      13.6. Concluzii................................................................................................................................144

14. Analiza statică a STRUCTURILOR DE TIP

      SUPORT SOLICITATE TERMIC.............................................................................................147

      14.1. Descrierea aplicației..............................................................................................................147

14.2. Preprocesarea modelului de analiză....................................................................................148

      14.2.1. Modelarea geometrică.................................................................................................148

      14.2.2. Modelarea materialului................................................................................................150

            14.2.3. Modelarea cu elemente finite.......................................................................................151

            14.2.4. Modelarea constrângerilor...........................................................................................151

            14.2.5. Modelarea încărcărilor.................................................................................................151

14.3. Verificarea modelului............................................................................................................152

14.4. Rezolvarea modelului...........................................................................................................153

14.5. Postprocesarea rezultatelor.................................................................................................153

      14.6. Concluzii...............................................................................................................................153

      BIBLOGRAFIE............................................................................................................................155