Cuprins

 

 

Introducere.............................................................................................. 9

I. Sefişti contra literaţi............................................................................. 17

Instituţionalizare, organizare, roluri (Contextul politic; CPSF, fanzine,

editări; Organizare; Succes şi ratare; Roluri). ............................................ 17

Opţiuni  divergente (Paradoxul autonomiei; Competenţe şi

calificări; Preferinţe de lectură; Modelul jurnalistic) .................................... 35

Argumentări pro domo (Două surse; Retorici ale (non)apartenenţei;

„Avocaţi”; „Procurori”........................................................................... 54

Tipologie Literară (Sefistul ca autor manierist; Avangardist;

Autor de literatură populară; Sefistul şi antiliteratura; Postmodernismul

şi sefiştii)  ......................................................................................... 83

Tipologie Culturală ( Sefistul şi homo gnosticus; Sefistul şi sectele

religioase; Sefistul şi cultura alien) ....................................................... 118

Sefistul român înainte de 1990 (Lecturi psihotrope;

Sefistul, omul manierist şi jurnalistul;  Comunitatea sefiştilor;

Condiţia fanului; Forme de legitimare)  ................................................. 140

II Neosofişti, neoliteraţi....................................................................... 155

Noul context politic (Vechi şi noi structuri; Relativizare;

Neosefiştii şi ideea de literatură; Vechea retorică; Mutaţie de mentalitate;

Psihologia neosefistului) .................................................................... 155

Concluzii  ........................................................................................... 173

Note ...................................................................................................177